Thiết kế công nghệ

PHẠM VI CUNG CẤP

Thiết kế chi tiết phần vỏ

·         Danh mục vật tư sơ bộ

·         Chỉnh trơn bề mặt bằng phần mềm Napa, Autoship, Rhinoceros…

·         Xác định đường hàn dọc ngang và các loại đường khác

·         Triển khai tôn Vỏ và thông tin uốn cong

·         Bản vẽ rải tôn

Thiết kế chi tiết Bố trí – lắp đặt

·         Mô hình 3 chiều kết cấu thân tàu

·         Mô hình 3 chiều kết cấu thiết bị (nắp hầm hàng, cửa, cầu thang…) và Bệ đỡ.

·         Bản vẽ thi công cho phần thân vỏ, kết cấu thiết bị, bệ đỡ

·         Tài liệu thi công

   - Bản vẽ hạ liệu thép tấm thép hình

   - Danh mục vật tư chi tiết.

·         Thông tin về sắp xếp tôn cắt với tấm và nẹp.

Thiết kế Máy - Ống – Hệ thống điện

·         Mô hình 3 chiều và bố trí trang thiết bị

·         Mô hình 3 chiều hệ thống ống, hệ thống thông gió và máng cáp điện.

·         Bản vẽ bố trí các tầng boong và các khu vực kỹ thuật khác.

·         Bản vẽ thi công cho hệ thống ống

·         Tài liệu thi công (Hệ thống chi tiết ống và danh mục chi tiết).

Lắp đặt hệ thống HVAC

·         Thiết kế kỹ thuật hệ thống HVAC

·         Hồ sơ bản vẽ chế tạo và lắp đặt

·         Danh mục vật tư, trang thiết bị

Dự án K31.4212-Tàu cao cấp hợp kim nhôm

Dự án cao tốc ST207

CÔNG CỤ THIẾT KẾ

·        Napa

·        Autoship

·        Shipconstructor

·        Rhinoceros

·        Autocad  3D