Giám sát đóng tàu

 • Giám sát thi công trong quá trình đóng mới, sửa chữa, hoán cải, nâng cấp tàu biển.
 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng tàu thủy.
 •  
 • Supplying a qualified team for supervising of new shipbuilding, conversion, repairing
 • Carrying in-situ ship assessment

Một số dự án đã thực hiện:


 • Giám sát thi công tàu Phu Quoc Express 5,6,7,8,9
 • Thực hiện: 2017-2018;
 • Thi công: Công ty đóng tàu 189.

 • Giám sát thi công TÀU CÔN ĐẢO 36, TÀU TRƯNG TRẮC, TÀU TRƯNG NHỊ
 • Thực hiện: 2018-2019;
 • Thi công: Công ty đóng tàu 189.